کارگران پل قدیم غازیان


کارگران ساخت پل قدیم غازیان
عکس از آرشیو شخصی حسین بت دوار
زمان: 1315

تاکسی ران انزلی در دهه سی


تاکسی شهری انزلی
عکس از آرشیو شخصی حسین بت دوار
زمان: دهه سی

نمایی از پل غازیان در دهه سی


دوچرخه سواری روی پل غازیان
عکس از آرشیو شخصی حسین بت دوار
زمان: دهه سی

مناره در برف


مناره و انزلی در برف
عکاس: ناشناس
زمان:1386
* از عکاس این عکس خواهشمندیم در صورت امکان با ما تماس بگیرند

پیر خستهخسته از

عکاس: حامد توکلی
زمان: 1388

ناصر رمضانی در مقابل نگارخانه اش


نام: ناصر رمضانی
پیشه: نقاش
زمان: 1359

ابوالحسن محمدرضایی در آتلیه اشنام: ابوالحسن محمدرضایی

پیشه: نقاش
عکاس: کوروش رنجبر
زمان: 1388

در خانه اردشیر غلامعلی پور


در خانه اردی
از راست به چپ: حسن بهرام زاده - رحیم رحیم زاده- شاکری - اردی غلامعلی پور - ناصر رمضانی - ابوالحسن محمدرضایی- آقائی - مرتضی منصف - ؟
عکس از آرشیو شخصی ناصر رمضانی
زمان: دهه هفتاد

غلام قناعتی


نام: غلام قناعتی
پیشه: نوازنده گارما
عکاس: ناصر رمضانی
زمان: دهه هشتاد

مرحوم کاظم رمضانینام: کاظم رمضانی

پیشه: نقاش و نوازنده
عکاس: ناصر رمضانی
زمان: دهه شصت

ماهیگیر کوچک


ماهیگیر کوچک
عکاس: رضا بهرامی
زمان: 1387

ساحل انزلی (2)


کرانه دریای کاسپین در انزلی
عکاس: رضا بهرامی
زمان: 1387

شنبه بازار انزلی (2)


شنبه بازار انزلی
عکاس: رضا بهرامی
زمان: 1387

شنبه بازار انزلی (1)


شنبه بازار انزلی
عکاس: رضا بهرامی
زمان: 1387

قایق پارویی


قایق پارویی در انزلی
عکاس: رضا بهرامی
زمان: 1387